Skip to main content

Vroedmeesterpadden

Na drie maanden hebben we ze dan eindelijk per ongeluk gevonden bij het opruimen van de grote schuur: drie Vroedmeesterpadden. Elke nacht zijn ze een paar uur te horen. Ze roepen dan de vrouwtjes om ze tot paren te verleiden. De bevruchte eitjes worden door het mannetje gedragen tot ze uit komen.. Ze wonen in onze schuur. Tot nu toe onder het haardhout. We blijken hun huis te hebben verwoest, we zullen iets creëren waar ze plezierig kunnen blijven wonen want deze insecteneters willen we absoluut niet kwijt. Met al die poeltjes en

stroompjes is dit de ideale omgeving voor dit speciale diertje. Het mechanisch geluid nemen we op de koop toe. We zijn er nu zó aangewend dat we bezorgd zijn als we het eens een nacht niet horen..